Metabole Ziekten AMC

Familiaire Hypercholesterolaemie (FH)

Inleiding

Familiaire Hypercholestrolaemie (FH) is een autosomaal dominante stofwisselingsziekte die leidt tot een sterk verhoogde kans op vroegtijdige hart- en vaatziekten. In Nederland hebben ongeveer 70.000 mensen FH, waarvan er bijna 17.000 jonger dan 18 jaar zijn!

Leefregels, vaak ondersteund door medicijnen, kunnen het risico op hart- en vaatziekten bij kinderen en volwassenen met FH sterk verlagen. Het opsporen van mensen met FH heeft dan ook hoge prioriteit. Door middel van een intensief screeningsprogramma zijn de afgelopen jaren veel Nederlanders met FH opgespoord.

het AMC

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam

Het Emma Kinderziekenhuis AMC heeft zich, in samenwerking met de afdeling Vasculaire Geneeskunde en de Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie (StOEH), in de afgelopen jaren ontwikkeld tot het grootste onderzoeks- en behandelcentrum voor kinderen met FH binnen Europa.

Vanaf de start van de Lipiden Polikliniek Kindergeneeskunde zijn meer dan 3000 kinderen door kinderartsen en huisartsen voor nader onderzoek en behandeling verwezen. Hiervan bleken ruim 2000 kinderen FH te hebben. Voorlichting, begeleiding en behandeling van deze grote groep kinderen heeft geleid tot het ontstaan van een kenniscentrum "Familiaire Hypercholesterolaemie bij Kinderen". Een van de concrete resultaten is de ontwikkeling van een diagnostisch- en behandelingsprotocol voor kinderen met FH.

Door middel van deze website willen wij u op de hoogte stellen van de verwijsmogelijkheden naar de Lipiden Polikliniek Kindergeneeskunde, de door ons gehanteerde protocollen, en lopend en toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerking met huisartsen en kinderartsen in Nederland is noodzakelijk om de kennis over de juiste behandeling van deze grote groep kinderen te vergroten en daarmee de behandeling te verbeteren.

metabole ziekten AMC