Metabole Ziekten AMC

Familiaire Hypercholesterolaemie (FH)

Lopend Onderzoek

De ontwikkelingen op het gebied van behandeling van kinderen met FH zijn in volle gang. Elders op deze site worden de resultaten van eerdere studies vanuit het AMC beschreven, waaruit blijkt dat de behandeling van kinderen met FH met bijvoorbeeld pravastatine, simvastatine, ezetimibe en rosuvastatine effectief en veilig is. Door deze studies hebben we de consensus voor behandeling van kinderen met FH kunnen bijstellen en hopen we dat dit wereldwijd gaat gebeuren.

We zijn er echter nog niet: steeds worden er weer nieuwe middelen op de markt gebracht, nieuwe statines maar ook nieuwe cholesterolopnameremmers. Deze medicijnen worden bij volwassenen al gebruikt, echter de effectiviteit en veiligheid bij kinderen zijn nog onbekend. Vandaar dat we voortdurend nieuwe studies opzetten en starten met deze "nieuwere" middelen om bij kinderen het effect, de veiligheid en de tolerantie te testen. Voor deze nieuwe ontwikkelingen zijn we altijd op zoek naar patiënten die willen deelnemen aan behandelingen in studieverband. We zullen proberen de nieuw te starten studies dan ook op deze site te vermelden, zodat kinderen tijdig kunnen worden verwezen. Natuurlijk kunt u ook altijd telefonisch overleggen of uw patiënten voor lopende studies in aanmerking komen.

cholesterolmolecuul
metabole ziekten AMC