Metabole Ziekten AMC

Familiaire Hypercholesterolaemie (FH)

Hoog LDL maar geen diagnose FH

Diagnostiek secundaire hypercholesterolemie

De meest voorkomende oorzaken van secundaire hypercholesterolemie zijn obesitas en dieetfouten.

Bij een eerste contact i.v.m. hypercholesterolemie adviseren wij altijd TSH, leverindices, ureum/kreat te bepalen ter uitsluiting van secundaire hypercholesterolemie o.b.v. een hypothyreoïdie, lever of nierprobleem .

Alleen als anamnese/lichamelijk onderzoek aanwijzing geven voor een zeldzame aandoening die secundaire hypercholesterolemie veroorzaakt moet hierop gerichte diagnostiek worden overwogen (zie tabel I).

Tabel I: Oorzaken secundaire hypercholesterolemie
groep
Alcohol
Medicatie
 • Corticosteroïden
 • Isoretinoïden
 • Bèta-blokkers
 • Sommige orale anticonceptiva
 • Sommige chemotherapie
 • Sommige antivirale middelen
 • Antipsychotische medicatie
Endocrien
 • Hypothyreoïdie
 • Hypopituitarisme
 • DM I en II
 • Zwangerschap
 • PCOS
 • Lipodystrofie
Metabole ziekten
 • Acute intermitterende porfyria
 • Stapelingsziekten: Gaucher, Cystine stapelingsziekte, Juveniele Tay-Sachs, Niemann-Pick
 • GSD
Renaal
 • Chronische nierziekte
 • HUS
 • Nefrotisch syndroom
Infectieus
 • Infectie bacterieel/viraal; stel lab.bepaling 3 weken uit
 • HIV
 • Hepatitis
Leverziekte
 • Cholestase
 • Primaire biliaire cirrose
 • Syndroom van Alagille
Inflammatoir
 • SLE
 • JIA
Overig
 • Kawasaki
 • Anorexia Nervosa
 • Na orgaan transplantatie
 • Na maligniteit op de kinderleeftijd
 • Progeria, syndroom van Werner
 • Idiopathische hypercalciemie
 • Klinefelter


Behandeling van secundaire hypercholesterolemie

Dieet en leefstijladviezen zijn de voornaamste behandeling van secundaire hypercholesterolemie. Bij een somatische oorzaak van de hypercholesterolemie is behandeling van de onderliggende aandoening de eerste prioriteit.

In tegenstelling tot bij de Familiaire Hypercholesterolemie, waarbij er een levenslange blootstelling is aan het verhoogde LDL, adviseren wij bij secundaire hypercholesterolemie aan kinderen tot 18 jaar slechts in uitzonderlijke situaties een statine voor te schrijven. Behandeling met een statine kan worden overwogen indien er risico condities voor atherosclerotisch coronairziekte bestaan (zie tabel II).

Tabel II: Risico condities voor atherosclerotische coronairziekte
 • DMI/DMII
 • chronische nierziekte, eindstadium nierfalen of post niertransplantatie
 • post harttransplantatie
 • ziekte van Kawasaki met coronair aneurysmata
 • HIV infectie
 • Chronische inflammatoire ziekte
metabole ziekten AMC